50. výročie svadby Alžbety a Ladislava

Primátor mesta Miloš Mojto zablahoželal Alžbete a Ladislavovi Gurínovým ku krásnemu 50. výročiu zlatej svadby.
Všetky aktuality