5. ročník súťaže miss kompost

Priatelia Zeme - SPZ Centrum enviromentálnych aktivít vyhlasujú 5. ročník súťaže o najlepší kompost. Hlavným cieľom je podchytiť tvorivý potenciál jednotlivcov súvisiaci s využívaním biologických odpadov formou kompostovania, neformálna výmena ifnormácií o kompostovaní a podpora myšlienky, že kompostovanie je súčasťou moderného životného štýlu.
Všetky aktuality