29.11.2022 Dubnicu nad Váhom navštívi komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Vo utorok 29. novembra 2022 navštívi Dubnicu nad Váhom v rámci návštev slovenských miest komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Pôvodne plánovaná návšteva, ktorá sa mala uskutočniť v závere semptembra, bola pre zdravotné dôvody presunutá. Nový termín Dňa s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím je 29. november 2022.

V rámci jej programu sa stretne s vedením mesta, ako aj so zástupcami organizácií a spoločností, ktoré sa venujú obyvateľom so zdravotným postihnutím. Rovnako navštívi aj sociálny podnik technických služieb mesta, Špecializované zariadenie v Prejte či chránenú dielňu keramikárky Soni Zeliskovej.

V čase od 15.00 h do 17.00 h bude komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím k dispozícii pre verejnosť na stretnutí s občanmi v prezentačnej miestnosti domu kultúry (prízemie vľavo). Počas tohto stretnutia sa môžu na Zuzanu Stavrovskú a jej tím obrátiť občania so zdravotným znevýhodnením so svojimi podnetmi a využiť individuálne poradenstvo.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Občania, ktorí sa domnievajú, že osoby so zdravotným postihnutím boli poškodené konaním autorít či subjektov Slovenskej republiky, môžu svoje podnety nahlasovať aj elektronicky na stránke www.komisiaprezdravotnepostihnutych.sk.

Všetky aktuality