28.6.2024 Medzinárodné cyklistické preteky - Okolo Slovenska

Vážení občania oznamujeme Vám, že naším mestom povedie 3. etapa preteku spojená s viacerými dopravnými obmedzeniami. Pelotón bude prechádzať mestom a mestskými časťami dňa 28.6.2024 a cyklistické preteky bude sprevádzať ÚPLNÁ uzávera trasy v oboch smeroch z Kľúčového až po kruhovú križovatku v Nemšovej v čase približne 15-16:00 hod. Doprava bude riadená členmi dobrovoľných hasičských zborov, preto žiadame občanov, aby uvedenú informáciu zobrali na vedomie, rešpektovali pokyny a vyhli sa tak možným kolíznym situáciám.

Upozorňujeme obyvateľov, aby v danom čase neparkovali motorové vozidlá na okraji vozovky a tým neobmedzovali prejazd cyklistov a zároveň žiadame obyvateľov, aby obmedzili voľný pohyb domácich zvierat.

Za pochopenie ďakujeme.

Všetky aktuality