26.6.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta Nemšová zvoláva 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 26. júna 2017 t. j. v pondelok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality