22.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 22. novembra 2017 t. j. v stredu o 16.30 hodine do zasadačky Mestského úradu, ul. Janka Palu 2/3, Nemšová, na poschodí.
Všetky aktuality