2.8.2023 Očkovanie psov

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 02.08.2023 t.j. v stredu sa uskutoční očkovanie psov proti besnote v Nemšovej pred ambulanciou veterinárneho lekára v čase 17:00-18:00. Očkovať sa môžu a budú iba čipované zvieratá.
Cena očkovania je 13 eur. Očkovanie je povinné u psov starších 6 mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Vakcinovať sa môže od veku 3. mesiacov.
V prípade záujmu môže byť čipovanie ešte nečipovaných psov vykonané na mieste. Cena čipovania a registrácie do centrálneho registra spoločenských zvierat je 25eur. Čipovanie je povinné na základe Novely zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa nej je majiteľ povinný mať psa začipovaného.
Očkovanie a čipovanie si vyžaduje prítomnosť dospelej, zodpovednej osoby, ktorá musí mať pri sebe očkovací preukaz psa a svoj občiansky preukaz.

Všetky aktuality