2.8.2019 Pozvánka na MsZ

V súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora zvoláva neplánované 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 02. augusta 2019 t. j. v piatok o 16.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality