19.6.2019 Pozvánka na mestské zastupiteľstvo

V súlade s § 12, odst. 1 a § 13b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora mesta zvoláva 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 19. júna 2019 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality