18.6.2024 Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Rybárska a Urbárska

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanej odstávke  distribúcie elektriny dňa  18.6.2024 na ul. Rybárska a Urbárska v čase od  8.30 hod. do 15.30 hod.

Všetky aktuality