17.10.2019 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupca primátora zvoláva 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 17. októbra 2019 t. j. vo štvrtok o 17.45 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Všetky aktuality