15.4.2024 Vydávanie žltých vriec pre rodinné domy na triedený zber odpadov

Verejnoprospešné služby, m. p. o. oznamujú, že od 15.4.2024 do 30.4.2024 budú vydávať obyvateľom rodinných domov osobne, v prevádzke na Mierovom námestí, žlté vrecia na triedený zber plastov, ostatných plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2024 v čase úradných hodín. V prípade potreby volajte na telefónne číslo 032/6598 422.

Všetky aktuality