Oznamy / Aktuality

 • Pozvánka na MsZ

  Pozvánka na MsZ

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň: 28. júna 2016 t. j. v utorok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne

  Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne

  Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová, zastúpená Mgr. Emíliou Mazanovskou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v z. n. p., vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne.

 • Otvorenie letnej sezóny na kúpalisku

  Otvorenie letnej sezóny na kúpalisku

  Mesto Nemšová a Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Vás pozývajú na otvorenie letnej sezóny na kúpalisku,ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2016 o 16:00 hod. Môžete sa tešiť na skupinu Polemic a For you acapella. Pre deti sú pripravené detské atrakcie.

 • Kúpalisko sa pripravuje na letnú sezónu

  Kúpalisko sa pripravuje na letnú sezónu

  Niekoľkoročné úsilie vrátiť nemšovskému kúpalisku predošlú ,,slávu" a v prvom rade spokojných občanov a ostatných návštevníkov, sa stáva blízkou skutočnosťou. Kúpalisko, ktoré naposledy zatvorilo svoje brány v roku 2012 sa verejnosti predstaví so zásadnými úpravami. Veríme, že otvorením kúpaliska prispejeme ku kvalitnej alternatíve využitia voľného času v meste Nemšová.

 • Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku

  Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku

  Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku konaného v dňoch 12-13. augusta 2016.

 • Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

  Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

  Výzva je zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.