Oznamy / Aktuality

49. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety 9 - 12. októbra 2015

49. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety 9 - 12. októbra 2015

Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na 49. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety, ktorá sa bude konať v dňoch 9 - 12. októbra 2015 od 18:00 hod. v KC Nemšová.

Koncept Územného plánu mesta Nemšová

Koncept Územného plánu mesta Nemšová

Mesto Nemšová ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu Vám týmto oznamuje, že začal prerokovávať koncept riešenia pre Územný plán mesta Nemšová, v termíne od 22.09. 2015 do 22.10.2015.

 • 49. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  49. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety

  Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová, Občianske združenie záhradkárov Bočky, Mesto Nemšová, Únia žien v Nemšovej, Základná organizácia včelárov Trenčín obvod Nemšová a Klub zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín Veronica v Trenčíne poriadajú 49. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety 9. - 12. októbra 2015.

 • Prerokovávanie konceptu Územného plánu mesta Nemšová

  Prerokovávanie konceptu Územného plánu mesta Nemšová

  Mesto Nemšová ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 21 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začal prerokovávať koncept riešenia pre Územný plán mesta Nemšová, v termíne od 22.09. 2015 do 22.10.2015.

 • Ružencová záhrada

  Ružencová záhrada

  naše rodinné úsilie zveľadiť pozemok v centre Kľúčového sa naplnilo a vytvorili sme dielko „RUŽENCOVÁ ZÁHRADA“ s využitím tak pre oddych občanov, ako i pre duchovné pozastavenie, či už v čase radosti, ale iste Panna Mária Kráľovná sveta vie účinne pomôcť i v žiali a zármutku.