Tradičné stavanie májov 2014

PozvánkaKrásne a radostné dni cez veľkonočné sviatky

a veľa životnej pohody v ďalších dňoch

Vám zo srdca želá

 

                                           František Bagin

                                            a kolektív zamestnancov MsÚ.


Pozvánka na MsZ dňa 23.04.2014

Pozvánka

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich  konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Zákon č. 331/2013 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu

,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Úvodný list
Ponuka kurzov
Leták 1
Leták 2

Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v meste Nemšová

Pozrieť

Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR v meste Nemšová

Pozrieť

Takto by mohlo vyzerať letné kúpalisko v Nemšovej po rozsiahlej opraveTakto by mohlo vyzerať letné kúpalisko v Nemšovej po rozsiahlej oprave

Mesto Nemšová zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie spoločnosťou HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. na opravu letného kúpaliska. Aké by malo byť kúpalisko po oprave, Vám predstavujeme vo vizuálnej podobe. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa realizácie opravy kúpaliska. Konečné rozhodnutie o zahájení a financovaní opravy bude prijaté na Mestskom zastupiteľstve.

Plavecko - relaxačný bazén

Detský bazén


Územný plán mesta Nemšová

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu
Zadanie
Pozrieť
Príloha

Úradná tabuľa

Pozrieť