Pozvánka na MsZ dňa 17.09.2014

Pozrieť

70. výročie leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi

Pozrieť fotky

4. ročník súťaže MISS Kompost4. ročník súťaže MISS Kompost

Pozrieť

MAS Vršatec - Dotazník k ISRUMAS Vršatec - Dotazník k ISRU

Integrovaná stratégia rozvoja územia

MAS Vršatec - Karta zliav MAS Vršatec - Karta zliav

Informácie pre podnikateľov

MAS Vršatec - Aktívny občan 2MAS Vršatec - Aktívny občan 2

Pozrieť

Turistické informácie o území MAS VršatecTuristické informácie o území MAS Vršatec

www.turista.masvrsatec.sk

Oznamy hlásené v mestskom rozhlaseOznamy hlásené v mestskom rozhlase

17.09. 2014


3. ročník fotografickej súťaže ,,MAS Vršatec v objektíve3. ročník fotografickej súťaže ,,MAS Vršatec v objektíve"

Plagát

,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Úvodný list
Ponuka kurzov
Leták 1
Leták 2

Územný plán mesta Nemšová

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu
Zadanie
Pozrieť
Príloha

Úradná tabuľa

Pozrieť