Tradičné stavanie májov 2014

Pozvánka

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 431/2013 Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich  konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Zákon č. 331/2013 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu

Informácia pre voliča - voličský preukaz

,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Úvodný list
Ponuka kurzov
Leták 1
Leták 2

Výsledky 2. kola voľby prezidenta SR v meste Nemšová

Pozrieť

Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR v meste Nemšová

Pozrieť

Územný plán mesta Nemšová

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu
Zadanie
Pozrieť
Príloha

Úradná tabuľa

Pozrieť