Aktívny občanAktívny občan

Pozrieť

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15.11.2014 v meste Nemšová

Výsledky voľby primátora mesta Nemšová
Výsledky voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 1 - Nemšová
Výsledky voľby poslancov MsZ - volebný obvod č. 2, 3 a 4  - Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov MsZ pre volebné obdobie 2014-2018

Výsledky 46. Behu okolo ĽuborčeVýsledky 46. Behu okolo Ľuborče

Výsledky

Kúpele v regióne - Trenčianske TepliceKúpele v regióne - Trenčianske Teplice

Ceny a zľavy
Plagát
Tlačová správa

MAS Vršatec - Dotazník k ISRUMAS Vršatec - Dotazník k ISRU

Integrovaná stratégia rozvoja územia

MAS Vršatec - Karta zliav MAS Vršatec - Karta zliav

Informácie pre podnikateľov

Turistické informácie o území MAS VršatecTuristické informácie o území MAS Vršatec

www.turista.masvrsatec.sk

Oznamy hlásené v mestskom rozhlaseOznamy hlásené v mestskom rozhlase

16.12. 2014


,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Úvodný list
Ponuka kurzov
Leták 1
Leták 2

Územný plán mesta Nemšová

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu
Zadanie
Pozrieť
Príloha

Úradná tabuľa

Pozrieť