MAS Vršatec - Aktívny občan 2MAS Vršatec - Aktívny občan 2

Pozrieť

Tradičný nemšovský jarmok

Pozrieť

Nemšovské hudobné letoNemšovské hudobné leto

Pozrieť

Turistické informácie o území MAS VršatecTuristické informácie o území MAS Vršatec

www.turista.masvrsatec.skVážení občania,
Mesto Nemšová v súčasnosti pracuje na príprave nového strategického dokumentu - Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020 (PHSR). Spracovateľom PHSR je Miestna akčná skupina Vršatec. Z uvedených skutočností Vás v mesiaci júl 2014 môže osloviť  osoba poverená zisťovaním informácií, ktoré budú nápomocné pri spracovávaní nového PHSR. Zisťovanie sa uskutoční formou dotazníka.
Dotazník si môžete vyplniť aj elektronicky:

elektronický dotazníkOznamy hlásené v mestskom rozhlaseOznamy hlásené v mestskom rozhlase

03.07. 2014
07.07. 2014
08.07. 2014
09.07. 2014
10.07. 2014
14.07. 2014
16.07. 2014
30.07. 2014

MAS Vršatec - Noc pod hviezdamiMAS Vršatec - Noc pod hviezdami

Pozrieť

MAS Vršatec-Letné kino MAS Vršatec-Letné kino

Pozrieť

Autobusový zájazd na zámky Južnej Moravy spojený s kúpanímAutobusový zájazd na zámky Južnej Moravy spojený s kúpaním

Pozrieť

Mesto Nemšová uvádza LETNÉ KINO Mesto Nemšová uvádza LETNÉ KINO

Pozrieť

Podpora ubytovania v oblasti CR-posledné zostatkové zdrojePodpora ubytovania v oblasti CR-posledné zostatkové zdroje

Pozrieť

3. ročník fotografickej súťaže ,,MAS Vršatec v objektíve3. ročník fotografickej súťaže ,,MAS Vršatec v objektíve"

Plagát

,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Úvodný list
Ponuka kurzov
Leták 1
Leták 2

Územný plán mesta Nemšová

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu
Zadanie
Pozrieť
Príloha

Úradná tabuľa

Pozrieť