MAS Vršatec - Dotazník k ISRUMAS Vršatec - Dotazník k ISRU

Integrovaná stratégia rozvoja územia

MAS Vršatec - Karta zliav MAS Vršatec - Karta zliav

Informácie pre podnikateľov

Turistické informácie o území MAS VršatecTuristické informácie o území MAS Vršatec

www.turista.masvrsatec.sk

Oznamy hlásené v mestskom rozhlaseOznamy hlásené v mestskom rozhlase

21.10. 2014


,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,,Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Úvodný list
Ponuka kurzov
Leták 1
Leták 2

Územný plán mesta Nemšová

Oznámenie o stanovení rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu
Zadanie
Pozrieť
Príloha

Úradná tabuľa

Pozrieť