Podujatia v okolí

 • PILOXING

  PILOXING

  Pilates + BOX + tanec

 • 08.04.2016 - Koncert a tanečná zábava s hudobnou skupinou Bečkovi chlapci a BONUS

  08.04.2016 - Koncert a tanečná zábava s hudobnou skupinou Bečkovi chlapci a BONUS

  Mesto Nemšová a hudobná kapela Bonus Vás pozývajú na koncert a tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 08.04.2016 v KC Nemšová s kapelou Bečkovi chlapci.

 • Detská joga

  Detská joga

  MC Púpavka pozýva všetky deti na detskú jogu pod vedením Daniely Sádovskej. Bližšie informácie v MC Púpavka, alebo na t. č. 0908 217 939.

 • Medzinárodný deň žien

  Medzinárodný deň žien

  Primátor mesta Nemšová pri príležitosti osláv sviatku MDŽ pozýva všetky ženy na kultúrny program: Peter a Pavol Stašákovci, ktorý sa uskutoční v nedeľu 6.3.2016 o 14:00 hod. v KC Nemšová.

 • Pozvánka na zasadnutie MsZ

  Pozvánka na zasadnutie MsZ

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 24. februára 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • BAZÁRIK

  BAZÁRIK

  MC Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás pozývajú na Bazárik, ktorý sa uskutoční dňa 19. marca 2016 od 08:00 do 15:00 hod. v KC Nemšová.