Podujatia v okolí

 • Výsledky Behu okolo Ľuborče 2017

  Výsledky Behu okolo Ľuborče 2017

  Výsledky Behu okolo Ľuborče

 • 8.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  8.11.2017 Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

  V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 08. novembra 2017 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.

 • 11.11.2017 Beh okolo Ľuborče

  11.11.2017 Beh okolo Ľuborče

  Mesto Nemšová, TJ Vlára Ľuborča, Champion Club, PD Vlára Nemšová Vás pozývajú na 49. ročník Behu okolo Ľuborče. Kde: Štadión TJ Vlára Ľuborča Kedy: 11.11.2017 od 10:00 hod.

 • 21.11.2017 Divadelné predstavenie Nevyliečiteľní

  21.11.2017 Divadelné predstavenie Nevyliečiteľní

  Dňa 21.11.2017 sa v priestoroch veľkej sály KC Nemšová uskutoční divadelné predstavenie Nevyliečiteľní. Vstupenky si môžete kúpiť na MsÚ v Nemšovej.

 • Výtvarná súťaž ,,Rodina bez cigariet"

  Výtvarná súťaž ,,Rodina bez cigariet"

  Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje 6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet. Súťaž sa uskutoční s finančnou pomocou Ministerstva zdravotníctva SR a je určená pre základné a základné umelecké školy.

 • 22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  22.10.2017 Mesiac úcty k starším - vystúpenie DH Gloria

  Mesto Nemšová a členovia DSS Čistá duša pozývajú všetkých seniorov na spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom, na ktorom vystúpi dychová hudba Gloria.