Kultúrny kalendár

Kalendár kultúrno-spoločenských a športových akcií

rok  2020

 

JANUÁR

25. mestský ples  25.1.

Vyhodnotenie 26. ročníka miniligy – Kultúrne centrum 4.

Futbal –TJ Ľuborča, TJ Kľúčové - priateľské zápasy v kategórii mužov

Florbal – NTS-ZŠ Nemšová – majstrovské zápasy základného kola extraligy žien doma  18. Tvrdošín. a 19. Spišská n. Ves. a 25. Hurikán Bratislava.

Florbal 2. liga mužov 18. Nitra, Sereď,  Leopoldov, T. Teplice

Florbal – regionálne kolo dorasteniek 10. doma; 12. Partizánske

Florbal - regionálne kolo – staršia prípravka 18. v Trenčíne; mladšia prípravka 11. v Trenčíne..

Florbal - turnaj škôlok 22.

Futsal – cirkevné školy 21.

Šach 3. B2 liga – 19. V Dubnici n/V

 

FEBRUÁR

Fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka spojený s karnevalom detí   25.-2.

Školská zábava ZŠ Janka Palu 14.2.

Skautský ples 8.2. Horné Srnie

Tvorivé dielne s umelcom: Stanislav Lubina – 5.2.2020 – Králikov mlyn

Školské turnaje v minifutbale

Školský turnaj vo volejbale

Futbal –TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – priateľské zápasy mužov

Florbal – NTS –ZŠ Nemšová majstrovské zápasy základného kola extraligy žien -  doma 22. Michalovce,.23. Sabinov;   vonku 9.Kysucké Nové Mesto

 Florbal – juniorky 16.. v Nemšovej; Dorastenky - 25. v Nemšovej ; Staršie žiačky 29. v Nemšovej; Staršia prípravka 2. V Partizánskom, 16.  Topoľčanoch; Mladšia prípravka 1. v Partizánskom,

Florbal  - turnaj škôlok 24.

Šach 3. liga – 2, 9. doma ;23.  Chynoranoch

Tanečný venček školy

 

MAREC

Oslavy MDŽ – Vystúpenie Kapely Eminent 8.3.

Kulinárska show Šuhajíci na panvici 7.3.

Tvorivé dielne: zdobenie kraslíc a veľkonočné aranžovanie – Králikov mlyn

Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov HS Čákovec 25.3.

3. ročník Benefičný koncert 29.3.

Futbal – FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – prípravné zápasy  v kategórii dorastencov a mužov,

Začiatok jarných majstrovských súťaží v kategórii mužov a dorastencov 7. a 8.,

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off, 8. 9. 15. 16. 22. 23.

Florbal – Regionálne kolo – mladšej prípravky  1. v Skalici 29. V Nitre. a staršej prípravky Trenčín 14.

Florbal – Regionálne kolo  juniorky 1. doma,  ;mladšie žiačky 18. doma, 

Florbal turnaj škôlok 28.

Školské turnaje v minifutbale

Šach 3. liga – vonku 29. v Trenčíne; 15.  doma

 

APRÍL

Stavanie májov a lampiónový sprievod 30.4.

Veľkonočné ľudové tvorivé dielne 4.4.

Otvorenie hlavnej sezóny v Králikovom mlyne – Výstava ikon, spojená s výstavou kraslíc a veľkonočných aranžmánov členov OZ Peregrín – 3.4.

Futbal – FKS Nemšová,TJ Ľuborča,TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Začiatok jarných majstrovských súťaží v kategórii žiakov 4.

Florbal – majstrovské zápasy  ligy extraligy žien Play off,

Florbal - majstrovstvá okresu dievčat

Florbal regionálne kolo staršej prípravky 4. v Trenčíne

Florbal turnaj škôlok .

Turnaj škôl  v minifutbale – Športová hala

 Veľkonočný primátorský turnaj vo florbale 4.

 

MÁJ

Deň pre rodinu 6.5.

Oslavy Dňa matiek  10.5.

Záverečný koncert

MDD - Cesta rozprávkovým lesom 31.5.

Hody v Trenč. Závade 17.5.

Preteky mladých rybárov na Štrkovni

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Basketbalový turnaj mužov 25.

Florbal – Majstrovstvá Slovenska žiačok

Florbal turnaj škôlok - vyhodnotenie

  

JÚN

Ocenenie najlepších žiakov

Oslavy Hubert 6.6.

140. výročie hasičov v Ľuborči 20.6.

Ukončenie šk. roka

Oceňovanie najlepších žiakov

Hody v Ľuborči 14.6.

Vyhodnotenie súťaže „Hľadá sa meno a príbeh vodníka od Králikovho mlyna“ spojené so slávnostným spustením kolesa – 26.6.

MDD  1. Športové dopoludnie

Futbal- FKS Nemšová, TJ Ľuborča,TJ Kľúčové -  majstrovské zápasy všetkých kategórií

Športové turnaje cirkevných škôl 12.

Florbal – Majstrovstvá Slovenska

  

JÚL

Kľúčikovo 25.7.

Hody v Kľúčovom 26.7.

Noc v mlyne – podujatie pre deti – Králikov mlyn

Hodová zábava v Kľúčovom

Futbal – prípravné zápasy mužov i dorastencov,

Florbal- medzinárodný turnaj v Prahe 8.-11.

Futbal – Memoriál Petra Kenderu

 

AUGUST 

25. Nemšovský jarmok 14.-15.

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbalový turnaj 22.- 23.

Champions Race 22.8.

 

SEPTEMBER

Slávnostné otvorenie stálej výstavy „Chute vône a produkty regiónu“, festival múky a dobrôt z nej - Králikov mlyn

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal – Orion cup žiačok – základné kolá

Florbal extraliga žien

Športové turnaje cirkevných škôl 25.

 

OKTÓBER 

Mesiac úcty k starším  

Oslavy výročia FS Liborčan 30.10.

54. ročník výstavy Ovocie, zelenina, kvety – KC 2.-5.10.

Stretnutie s ilustrátorom detských kníh – Králikov mlyn

Hody v Nemšovej 4.10.

Hody v Trenč. Závade 18.10.

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy všetkých kategórií

Florbal –  majstrovské zápasy exraligy žien

Florbal - Orion cup žiačok – základné kolá

Florbal – Regionálne kolá

Školské turnaje vo futbale

 

NOVEMBER

Tvorivé dielne: výroba ozdôb na vianočný stromček z prírodných materiálov – Králikov mlyn

Beh okolo Ľuborče  52. ročník – Štadión TJ Ľuborča  7.11.                     

Futbal – FKS Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové – majstrovské zápasy

Florbal – majstrovské zápasy exraligy žien

Florbal - Orion cup – okresné a krajské kolá

Florbal – Regionálne kolá

Zimná miniliga vo futbale  27. ročník – Športová hala

 

DECEMBER

Mikuláš, rozsvietenie stromčeka 5.12.

Advent v mlyne - tvorivé dielne: zdobenie medovníkov – Králikov mlyn

Vianočný koncert – kostol sv. Michala

Silvester 31. 12.            

Oslavy  roku štátnosti

Florbal – majstrovské zápasy extraligy žien

Florbal – Orion  cup

Školské turnaje vo futbale

 Florbal – Regionálne kolo

Zimná miniliga vo futbale  27. ročník – Športová hala                       

 

26. Mestský ples 23.1.2021

 

Návrh sa postupne dopĺňa kultúrnymi aj športovými podujatiami.

 

Vypracoval:  30.1.2020  Ing. Brandoburová, Vladimír Gajdoš