17.10.2019 Zloženie sľubu primátora mesta a poslanca MsZ

Späť
V stredu 17.10.2019 zložil na 12. zasadnutí MsZ sľub primátor mesta Nemšová Miloš Mojto a poslanec za mestskú časť Trenčianska Závada Miloš Husár.