Plán zasadnutí MsZ

  • 35. zasadnutie MsZ dňa 24. februára 2022 - štvrtok
  • 36. zasadnutie MsZ dňa 19. mája 2022 - štvrtok
  • 37. zasadnutie MsZ dňa 23. júna 2022 - štvrtok
  • 38. zasadnutie MsZ dňa 22. septembra 2022 - štvrtok
  • 39. zasadnutie MsZ dňa 16. novembra 2022 - streda

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, na 1. poschodí, prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné.