Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2023

  • 3. zasadnutie MsZ dňa 15. februára 2023 - streda
  • 4. zasadnutie MsZ dňa 10. mája 2023 - streda
  • 5. zasadnutie MsZ dňa 28. júna 2023 - streda
  • 6. zasadnutie MsZ dňa 27. septembra 2023 - streda
  • 7. zasadnutie MsZ dňa 08. novembra 2023 - streda
  • 8.zasadnutie MsZ dňa 13. decembra 2023 - streda

Začiatky rokovaní sú plánované spravidla na 17.00 hod.

Miesto rokovania: Kultúrne centrum, Ul. SNP č. 1, Nemšová, veľká sála  na prízemí, prípadne iné určené miesto.

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné a budú sa uskutočňovať v uvedených dňoch, v prípade aktuálnych potrieb mesta budú zvolané mimo tohto plánu.