Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Tomáš Merka nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Marek Mikula nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Jozef Mutňanský nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Michaela Papierniková nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Danka Ragulová nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Patrik Strnad nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Zuzana Tomášová nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Radovan Trška nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Jana Cípelová nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Dominika Červeňanová nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Martina Holúbková nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Anežka Hošková nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Ivana Hudečková nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Peter Jašurek nájom mestského bytu Stiahnuť
20.04.2021 Zmluva o nájme nájomného bytu Juraj Mačina nájom mestského bytu Stiahnuť
24.02.2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 3W Slovakia, s.r.o. poverenie spracúvania osobných údajov Stiahnuť
24.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov BWSS, s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov Stiahnuť
24.02.2021 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 3W Slovakia, s.r.o. vykonanie fyzickej pasportizácie hrobových miest a naplnenia databázy Stiahnuť
24.02.2021 Zmluva o službách BOZP BWSS, s.r.o. zabezpečovanie a vykonávanie služieb v oblasti BOZP Stiahnuť