Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
30.12.2016 Dohoda o výpomoci pri zimnej údržbe pre obdobie 2016/2017 SHR Augustín Polák výpomoc pri zimnej údržbe Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Róbert Amrich nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Jana Zimanová nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Sieklová Denisa nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Miroslav Václav nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluvao nájme nájomného bytu Miloš Papiernik nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Ivan Oberta nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Michal Oškrda nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Peter Amrich nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Siekel Miroslav nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Dana Kulová nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Ing. Beáta Lamačková nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Martina Lukáčová nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Darina Matejková nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Mária Moravčíková nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Daniela Morongová nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Martin Guga nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Ján Hošo nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Milan Humaj nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Ján Juzek nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Peter Kadlec nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Viera Ďurišová nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Rastislav Fary nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného btu Miroslav Buška nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Milan Burdej nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
30.12.2016 Zmluva o nájme nájomného bytu Jozef Bobot nájom bytu vo vlastníctve mesta Nemšová Stiahnuť
07.10.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. internet na 36 mesiacov Stiahnuť
03.02.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. dodatok k zmluve Stiahnuť
18.01.2016 Zmluva o el. komunikácii a poskytovaní iných el. služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. el. komunikácia Stiahnuť
04.01.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. aktivácia účastníckeho poplatku Stiahnuť