Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
13.11.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB, a.s. blankozmenka Stiahnuť
13.11.2017 Zmluva o kontokorentnom úvere VÚB, a.s. poskytnutie peňažných prostriedkov Stiahnuť
13.11.2017 Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. VOP k zmluve o kontokorentnom úvere Stiahnuť