Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
30.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku-RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Stiahnuť
23.12.2014 Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu uzatvorená podľa Autorského zákona - Mgr. Pavol Smolka NOEMI- vystúpenie Zuzany Smatanovej na Nemšovskom plese Stiahnuť
23.12.2014 Zmluva o spolupráci-Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia-opatrovateľská služba Stiahnuť
23.12.2014 Zmluva o prevedení hudobnej produkcie-Dychová hudba Skaličané-dychová hudba na 20. mestskom plese dňa 17.01.2015 Stiahnuť
23.12.2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - AŽ PROJEKT, s.r.o.-Územný plán mesta Nemšová Stiahnuť
12.12.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 5/4/2014-SVP, š.p.-cyklotrasa Šidlíkové Stiahnuť
11.12.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena - Kvetoslav Navrátil a manž.. Kvetoslav Navrátil a manželka Ivana Navrátilová, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 09/04/2014 Stiahnuť
11.12.2014 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie č. 35/10/2014-Milan Zolvík Stiahnuť
11.12.2014 Dohoda o ukončení nájmu č. 27/2/2014-Mgr. Elena Tupá Stiahnuť
10.12.2014 Dohoda č. 34 uzatvorená podľa Zákona o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR v Trenčíne Stiahnuť
10.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2/2014-MUDr. Elena Kruteková Stiahnuť
10.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/02/2014-NEUMI, s.r.o. Stiahnuť
08.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 84/12/2014-Rehoľa piaristov na Slovensku Stiahnuť
08.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 82/12/2014 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Stiahnuť
05.12.2014 Dohoda o zabezpečení povinnej práce-Okresný súd Trenčín Stiahnuť
03.12.2014 Dohoda o ukončení nájmu - Dalibor Janega Stiahnuť
03.12.2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb - ÚPSVaR Trenčín Stiahnuť
03.12.2014 DODATOK č. 1 k ZMLUVE o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu - Nemšová kanalizácia mesta Stiahnuť
01.12.2014 Zmluva č. 83/12/2014 o poskytnutí dotácie - Slovenský skauting Stiahnuť
26.11.2014 Nájomná zmluva - ELEXGAS, s.r.o. - nebytový priestor v Dome služieb Stiahnuť
26.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2006 - Zita Štefancová Stiahnuť
25.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 80/12/2014 - Katolícka spojená škola Nemšová Stiahnuť
25.11.2014 Zmluva o dodávke plynu - SPP Stiahnuť
25.11.2014 DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravy-NTS, s.r.o. Nemšová-strava do zariadenia CSS Nemšová Stiahnuť
24.11.2014 Zmluva o výpožičke veľkoobjemového kontajnera na zber BRO na zhodnotenie-obec Tuchyňa Stiahnuť
24.11.2014 Zmluva o výpožičke veľkoobjemového kontajnera na zber BRO na zhodnotenie-obec Mikušovce Stiahnuť
24.11.2014 Zmluva o odbere BRO na zhodnotenie - Vršatské Podhradie Stiahnuť
24.11.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov KC Nemšová catering servis, s.r.o. prenájom priestorov KC Nemšová Stiahnuť
21.11.2014 Dohoda o ukočení nájmu-Ing. Dušan Duvač - ukončenie nájmu v priestoroch Domu služieb Stiahnuť
20.11.2014 Zmluva o odbere a zhodnotení BRO - mesto Ilava Stiahnuť
20.11.2014 Príloha č. 2 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO-mesto Ilava Stiahnuť
20.11.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO-mesto Ilava Stiahnuť
19.11.2014 Zmluva o odbere a zhodnotení BRO - obec Krivoklát Stiahnuť
19.11.2014 Príloha č. 2 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO-obec Krivoklát Stiahnuť
19.11.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO - obec Krivoklát Stiahnuť
18.11.2014 Zmluva o odbera a zhodnotení BRO - obec Dulov Stiahnuť
18.11.2014 Príloha č. 2 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO Stiahnuť
18.11.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO Stiahnuť
12.11.2014 Zmluva o užívaní nehnuteľnosti č. 74/12/2014- Jozef Belko - pozemok Stiahnuť
12.11.2014 Dohoda o ukončení nájmu - pozemok - Belko Marián Stiahnuť
07.11.2014 Zmluva o dielo - Divadelné predstavenie Ženský zákon - Dubnické Divadlo Stiahnuť
07.11.2014 Kúpna zmluva - vlastníci pozemkov pod bytovkami Stiahnuť
07.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci-EKOFIMM, s.r.o. - zmena sídla odberateľa odpadu Stiahnuť
06.11.2014 Zmluva o zbere a zhodnotení BRO - obec Horné Srnie Stiahnuť
06.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník Vlára Ľuborča Stiahnuť
06.11.2014 Príloha č. 2 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO Stiahnuť
06.11.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnotení BRO Stiahnuť
05.11.2014 Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice - poskytovanie zliav v kúpeloch Stiahnuť
05.11.2014 Zmluva na dodávku a montáž parkových lavičiek - mmcité2, s.r.o. Stiahnuť
03.11.2014 Zmluva o zabezpečení zberu papiera - PP Import, s.r.o. Stiahnuť