Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
31.12.2013 Komunálna poisťovňa-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190006899 Stiahnuť
31.12.2013 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy - MILSY, a.s. Stiahnuť
30.12.2013 Zmluva o hudobnej produkcii-Stříbrňanka Stiahnuť
30.12.2013 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 11/04/2013-Daniel Pavlačka Stiahnuť
30.12.2013 Zmluva č.2/2013 o poskytnutí dotácie-Obec Borčice Stiahnuť
30.12.2013 Zmluva č. 3 o poskystnutí dotácie-Obec Kameničany Stiahnuť
30.12.2013 Kúpna zmluva č. 19/02/2013 - J.Vavro Stiahnuť
20.12.2013 Zmluva o zverení majetku mesta Nemšová do správy č. 3/6/2013 - MŠ Odbojárov Stiahnuť
20.12.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 12/04/2013-catering servis, s.r.o. Stiahnuť
20.12.2013 Zmluva o dielo č. 2/10/2014-Peter Ondrejička-LUXSTAR-Osvetlenie prechodov pre chodcov Stiahnuť
20.12.2013 Kúpna zmluva č. 18/02/2013-J.Prnová Stiahnuť
20.12.2013 Dohoda o ukončení nájmu č. 19/03/2013-IMPEX Stiahnuť
20.12.2013 Dohoda o ukončení nájmu č. 18/3/2013-J.Vavro Stiahnuť
13.12.2013 Zmluva o zabezpečení činností ochrany pred požiarmi-M.Štefulová Stiahnuť
13.12.2013 Zmluva o spolupráci-Kúpele Trenčianske Teplice,a.s. Stiahnuť
12.12.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 31/12/2013-Slovenský skauting-117.Zbor sv. Františka Stiahnuť
12.12.2013 Nájomná zmluva č. 17/03/2013-M.Kolpák Stiahnuť
11.12.2013 Nájomná zmluva č. 16/03/2013-J.Kaduch Stiahnuť
11.12.2013 Nájomná zmluva č. 15/03/2013-M.Vavro Stiahnuť
06.12.2013 RIGHT POWER ENERGY - Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuť
05.12.2013 Komunálna poisťovňa-Úverové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190006893 Stiahnuť
04.12.2013 Dohoda č. 0004/§52/2013/NP VAOTP SR-3-ÚPSVaR Stiahnuť
03.12.2013 Kúpna zmluva č. 11/02/2013 - Ľuboš Švorec Stiahnuť
02.12.2013 Kúpna zmluva č. 16/02/2013 - ZSE, a.s. Stiahnuť
29.11.2013 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie-SPP Stiahnuť
29.11.2013 T-COM-Zmluva o poskytovaní VS - služba MPLS VPN Stiahnuť
28.11.2013 Zámenná zmluva č. 04/05/2013-Vagricol CO,s.r.o. Stiahnuť
27.11.2013 T-COM-Zmluvy o nájme IP koncového zariadenia Stiahnuť
27.11.2013 T-COM-Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuť
27.11.2013 T-COM-Špecifikácia lokality účtov a doplnkových služieb Stiahnuť
27.11.2013 T-COM - špecifikácia (prístup VOICEFBA) Stiahnuť
26.11.2013 Nájomná zmluva č. 14/3/2013-Juraj Kusovský Stiahnuť
25.11.2013 Zmluva o poskytnutí reklamno-propagačných služieb-QEX, a.s. Stiahnuť
22.11.2013 Zámenná zmluva č. 03/05/2013-Ján Koníček Stiahnuť
20.11.2013 Kúpna zmluva č. 15/02/2013 - Kaduch Ján Stiahnuť
19.11.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 05/04/2013-Západoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
19.11.2013 KPS Izolácie - Zmluva o dielo - oprava strechy KD s.č. 112/1 Stiahnuť
19.11.2013 BYTTHERM-Zmluva o dielo - Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia rozvodov ÚK CSS Nemšová - časť Slobodáreň, Odbojárov 7 Stiahnuť
18.11.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. A3132852-Orange Stiahnuť
18.11.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní VS č. A2966838-Orange Stiahnuť
13.11.2013 Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva obce č. 14/02/2013 Stiahnuť
11.11.2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-Eva Plachá-Skoré začiatky Stiahnuť
07.11.2013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 09/03/2013-Bluetech, s.r.o. Stiahnuť
06.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 30/12/2013- TJ Družstevník Vlára Ľuborča Stiahnuť
04.11.2013 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 7/4/2013 Stiahnuť
04.11.2013 Zmluva o dielo-STAVFIN-dodávka a montáž výplní otvorov v budove CSS Nemšová Stiahnuť
25.10.2013 Zmluva o dielo-moderovanie koncertného vystúpenia-Alexandra Bangová Stiahnuť
25.10.2013 Zmluva o dielo-koncertné vystúpenie-Maroš Bango Stiahnuť
23.10.2013 Zmluva o nájme č. 13/03/2013-SBUL Nemšová Stiahnuť
22.10.2013 Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 k projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová" Stiahnuť