Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
28.12.2012 R. Gazdíková a R. Velek-Nájomná zmluva č.1/3/2013 Stiahnuť
28.12.2012 Fridrich Krajči-Dohoda o ukončení nájmu Stiahnuť
27.12.2012 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Stiahnuť
27.12.2012 Zmluva č. 159/12/2012 o poskytnutí dotácie-TJ Družstevník Stiahnuť
27.12.2012 Darovacia zmluva - sladkosti - LIDL SR Stiahnuť
21.12.2012 Zmluva o užívaní nehnuteľnosti a o zriadení vecného bremena č. 149/10/2012 - Antonstal,s.r.o. Stiahnuť
21.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 157/12/12 - TJ Vlára Kľúčové Stiahnuť
21.12.2012 Príloha k Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO Stiahnuť
21.12.2012 Dodatok č. 2 o poskytnutí NFP k projektu Regionálne centrum zhodnocovania BRO Stiahnuť
18.12.2012 Zmluva o nájme pozemkov č. 20/3/2012 - LESY SR Stiahnuť
18.12.2012 Zmluva o dielo č.119/2012/08431/M/R-Oprava MK Tr.Závada Stiahnuť
18.12.2012 Zmluva o dielo č.118/2012/08431/M/R-Cesty Nitra-oprava MK Kľúčové ul.Slnečná Stiahnuť
18.12.2012 Zmluva o dielo č. 117/2012/08431/M/R-Cesty Nitra-chodník na cintoríne v Tr.Závade Stiahnuť
18.12.2012 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - Elektro Group Stiahnuť
18.12.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo-AŽ Projekt Stiahnuť
11.12.2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z. d. 23.4.2012-STAVMONT Trenčín, s.r.o. Stiahnuť
06.12.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 156/12/2012 - NTS Florbalový klub Stiahnuť
06.12.2012 Zmluva o dielo - Terénne úpravy pre cyklotrasu - Strabag Stiahnuť
06.12.2012 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15/3/2012- Vincent Štefula Stiahnuť
27.11.2012 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe-SOŠ podnikania Stiahnuť
08.11.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 1857/2012/ZZ Stiahnuť
08.11.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1856/2012/ZZ-VÚB, a.s. Stiahnuť
08.11.2012 Zmluva o termínovanom úvere č. 1046/2012/UZ - VÚB, a.s. Stiahnuť
08.11.2012 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb - flexibiznis účet - VÚB, a.s. Stiahnuť
08.11.2012 Stavfin - okná na MŠ v Kľúčovom Stiahnuť
08.11.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1928/2012/D Stiahnuť
07.11.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č.148/12/2012-TJ Družstevník Vlára Ľuborča Stiahnuť
07.11.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu č. 147/2012 - SPP Stiahnuť
30.10.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 144/12/2012-TJ Vlára Kľúčové Stiahnuť
30.10.2012 Dohoda o zmene záväzku - VÚB, a. s. Stiahnuť
30.10.2012 Dohoda č. 143/12/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Stiahnuť
17.10.2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci-MILSY, a.s. Stiahnuť
17.10.2012 Kúpna zmluva - MILSY a.s. Stiahnuť
17.10.2012 Dodatok k zmluve č. A5196112 o poskytovaní VS-Orange Stiahnuť
17.10.2012 Dodatok k zmluve č. A3020146 o poskytovaní VS-Orange Stiahnuť
17.10.2012 Dodatok k zmluve č. A2966881 o poskytovaní VS-Orange Stiahnuť
11.10.2012 Dodatok Ponuka E Výhoda-EON Stiahnuť
05.10.2012 Zmluva o umeleckom vystúpení č. 124/12/2012-Marcela Laiferová Stiahnuť
05.10.2012 Zmluva o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátorov-INSA Stiahnuť
04.10.2012 Zmluva č.2012/0228 o poskytnutí dotácie-TSK-132/12/2012 Stiahnuť
04.10.2012 Zaradenie motorového vozidla, zmluva č. 130/12/2012-Kooperativa Stiahnuť
04.10.2012 Zaradenie motorového vozdila, zmluva č. 131/12/2012-Kooperativa Stiahnuť
03.10.2012 Zmluva č. 125/12/2012 o poskytnutí dotácie - SKŠ Nemšová Stiahnuť
27.09.2012 Zmluva o zabezpečení a poskytovaní sociálnej služby č. 129/12/2012 - Diecézna charita Nitra Stiahnuť
27.09.2012 Zmluva o prenajatí spoločenskej miestnosti v Kľúčovom č. 127/12/2012 Stiahnuť
27.09.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 123/12/2012 - TJ Družstevník Vlára Ľuborča Stiahnuť
27.09.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 122/12/2012 - SKŠ Stiahnuť
27.09.2012 Nájomná zmluva č. 128/12/2012 - informačná skrinka Stiahnuť
27.09.2012 Darovacia zmluva č. 126/12/2012-KRPZ Stiahnuť
26.09.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 121/12/12-SKŠ Stiahnuť