Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
28.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva nebyt. priestorov - ENT Centrum Stiahnuť
28.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 8 - Ing. Pasternák Stiahnuť
21.12.2011 Dodatok k zmluve č. 8025041208 - SPP Stiahnuť
21.12.2011 Dodatok k zmluve č. 8024041208 - SPP Stiahnuť
20.12.2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 5 - Vetropack Stiahnuť
20.12.2011 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby- zvýhodnené firemné hovory - Orange Stiahnuť
20.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 34 - SKŠ Nemšová Stiahnuť
20.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 33 - OZ Peregrín Stiahnuť
20.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 32 - Slovenský zväz telesne postihnutých Stiahnuť
15.12.2011 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Slovenský vodoh. podnik Stiahnuť
12.12.2011 Schválenie zmeny projektu č. 3 - BRO - Príloha Stiahnuť
12.12.2011 Schválenie zmeny projektu č. 3 - BRO Stiahnuť
07.12.2011 Dodatok č. 1 k úverovej zmluve č. 340/AUOC/11 Stiahnuť
06.12.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Cesty Nitra Stiahnuť
03.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19 - Skautský zbor Stiahnuť
01.12.2011 Nájomná zmluva - Jaroslav Vavro Stiahnuť
30.11.2011 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 2 Stiahnuť
30.11.2011 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - ZŠ Stiahnuť
30.11.2011 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MŠ Stiahnuť
30.11.2011 Zmluva o úvere č. 340/AUOC/11 Stiahnuť
30.11.2011 Podmienky nakladania s vkladom na účte Stiahnuť
30.11.2011 Nájomná zmluva - Anton Pinka Stiahnuť
29.11.2011 Dodatok k zmluve o dielo - Empemont Stiahnuť
25.11.2011 Zmluva o zriadení a využívaní služby HOMEBANKING - Príloha Stiahnuť
25.11.2011 Zmluva o zriadení a využívaní služby HOMEBANKING Stiahnuť
25.11.2011 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve 1 Stiahnuť
25.11.2011 Zmluva o úvere č. 341/AUOC/11 Stiahnuť
25.11.2011 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia - SPP Stiahnuť
25.11.2011 Zmluva o bežnom účte - SLSP Stiahnuť
25.11.2011 Sadzobník SLSP Stiahnuť
25.11.2011 Obchodné podmienky pre čerpanie úverov zo SLSP Stiahnuť
25.11.2011 Dodatok č. 1 DZ2214012033601 k zmluve o poskytnutí NFP - Príloha č. 3 Stiahnuť
25.11.2011 Dodatok č. 1 DZ2214012033601 k zmluve o poskytnutí NFP - Príloha č. 2 Stiahnuť
25.11.2011 Dodatok č. 1 DZ2214012033601 k zmluve o poskytnutí NFP - Príloha č. 1 Stiahnuť
25.11.2011 Dodatok č. 1 DZ2214012033601 k zmluve o poskytnutí NFP Stiahnuť
15.11.2011 Zmluva o spolupráci so ZSE - Rekonštrukcia VO Stiahnuť
09.11.2011 Zmluva o pripojení Orange Stiahnuť
04.11.2011 Zmluva č. 30/2011 o poskytnutí dotácie - Nadácia Procharitas Stiahnuť
02.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie č.29/2011 - TJ Vlára Ľuborča Stiahnuť
02.11.2011 Dohoda o mimoriadno ukončení zmluvného vzťahu o poskytnutí NFP - Zefektívnenie vykurovacieho systému Stiahnuť
02.11.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia VO Stiahnuť
31.10.2011 Darovacia zmluva - LIDL SR - sladkosti Stiahnuť
27.10.2011 Zmluva č. 28/2011 o poskytnutí dotácie - TJ Vlára Kľúčové Stiahnuť
20.10.2011 Súhrnný návrh poistnej zmluvy PPO1 - Alianz Stiahnuť
17.10.2011 Darovacia zmluva - Pro charitas Stiahnuť
17.10.2011 Darovacia zmluva - Ministerstvo vnútra SR - výpočtovátechnika Stiahnuť
10.10.2011 Zmluva č. 27 o poskytnutí dotácie - NTS Stiahnuť
05.10.2011 Dodatok č.5 ku Kúpnej zmluve zo dňa 03.11.2010 medzi Mestom Nemšová a Bluetech s.r.o. Stiahnuť
03.10.2011 Darovacia zmluva - peňažný dar Stiahnuť
27.09.2011 Zmluva č. 26 o poskytnutí dotácie - TJ Družstevník Ľuborča Stiahnuť