Zverejňovanie

Dátum Číslo Názov Suma Objed.
31.12.2014 293 INPROST, s.r.o. Bratislava-daňové tlačivá-71,50 € Stiahnuť
31.12.2014 305 H+S IPOS, s.r.o. Trenčín-čistenie kanalizácie v KC Nemšová-113,04 € Stiahnuť
31.12.2014 306 Ing. Jana Masárová-údržba a aktualizácia IS winCITY-300 € Stiahnuť
31.12.2014 307 Korienek Jozef, Nemšová-práce a materiál na KC Nemšová-350 € Stiahnuť
31.12.2014 308 PD Vlára Nemšová-vývoz a likvidácia fekálii v KC Nemšová - 362,88 € Stiahnuť
31.12.2014 309 ERVISO, s.r.o. Trenčín-občerstvenie na Silvestra-330 € Stiahnuť
31.12.2014 310 Z+M Servis, s.r.o.-kancelársky papier-280,50 € Stiahnuť
31.12.2014 311 MIP TN, s.r.o.-toner do tlačiarne-54,66 € Stiahnuť
31.12.2014 312 Združenie Spojené huky Slovenska, Žilina-vianočný koncert-400 € Stiahnuť
31.12.2014 313 Rozma Tech, s.r.o. Horné Srnie-tovar do stredísk-163,07 € Stiahnuť
31.12.2014 314 RozmaTech, s.r.o.-tovar do stredísk-165,07 € Stiahnuť
30.12.2014 282 Ing. Dušan Duvač-PRODOS, Nemšová-výkon stavebného dozoru-360 € Stiahnuť
30.12.2014 283 Juraj Pekar Bake Systems, Bolešov-oprava kamier-197 € Stiahnuť
30.12.2014 284 DOMART Trenčín, s.r.o.-výroba plotových dielcov a montáž brány-1621,20 € Stiahnuť
30.12.2014 285 Ing. Oršula Marián elektrozariadenia, Bánovce nad Bebravou-plastové dosky - 128,70 € Stiahnuť
30.12.2014 286 Tlačiareň J+K, s.r.o. Nemšová-tlač kartičiek a plagátov-51,12 € Stiahnuť
30.12.2014 287 MVDr. Jozef Babčan, MBA-odchyt a eutanázia túlavých psov-160 € Stiahnuť
30.12.2014 288 COMERT, s.r.o. Bratislava-tonery do tlačiarne-57,32 € Stiahnuť
30.12.2014 289 AK JUDr.Marek Dotkro-právne služby-396 € Stiahnuť
30.12.2014 290 Ing. Pavol Vavruš, Nemšová-vypracovanie PD pre kabíny na fubalovom ihrisku TJ Vlára Kľúčové-175 € Stiahnuť
30.12.2014 291 Hagleitner Hygiene, s.r.o. Bratislava-hygienické potreby do CSS-154,32 € Stiahnuť
30.12.2014 292 Ivan Galo-Roga Plus, Nitra-kostým sv. Mikuláša-128,20 € Stiahnuť
30.12.2014 295 Ing. Pavol Rosíval-vyhotovenie posudku-150 € Stiahnuť
30.12.2014 296 PETREX Trenčín, s.r.o.-skartovací stroj a kancelárske potreby-524 € Stiahnuť
30.12.2014 297 KELCOM Dubnica, s.r.o.-oprava zabezpečovacieho systému-46,22 € Stiahnuť
30.12.2014 298 PRIVATEX-PYRO, s.r.o.Dubnica nad Váhom-ohňostroj na silvestra - 500 € Stiahnuť
30.12.2014 299 Autožeriavy Staňo, s.r.o. Trenčín-prenájom autožeriavu-84 € Stiahnuť
30.12.2014 301 TASR Bratislava-portrét prezidenta-36 € Stiahnuť
30.12.2014 302 Netropolis, s.r.o. Trenčín-servisné práce na IT-19,80 € Stiahnuť
30.12.2014 303 PAMAS-Trenčín, s.r.o.-novoročné pozdravy-194,34 € Stiahnuť
30.12.2014 304 DUŽEK inštalácie, s.r.o. Skalka nad Váhom-oprava kanalizácie-342,67 € Stiahnuť
23.12.2014 263 Centrum polygrafických služieb-matričné doklady-41,56 € Stiahnuť
23.12.2014 264 Rozma Tech, s.r.o.Horné Srnie-tovar-386,05 € Stiahnuť
23.12.2014 265 RozmaTech, s.r.o.-tovar-130,84 € Stiahnuť
23.12.2014 266 S.A.B.A. s.r.o.-zameranie budov MŠ-1200 € Stiahnuť
23.12.2014 267 DOXX-Stravné lístky, s.r.o.-stravné lístky-189 € Stiahnuť
23.12.2014 268 MIP TN, s.r.o.-toner do tlačiarne-74 € Stiahnuť
23.12.2014 269 Bc.Dušan Krupička, Košeca-hudobná produkcia na Hody v Kľúčovom-160 € Stiahnuť
23.12.2014 270 catering servis, s.r.o. Nemšová-občerstvenie pri príležitosti spoločenského posedenia dôchodcov-300,30 € Stiahnuť
23.12.2014 271 Pavlačka Andrej, Nemšová-terénne úpravy-1500 € Stiahnuť
23.12.2014 272 VPS, m.p.o.-príprava a likvidácia volebných miestností-100,60 € Stiahnuť
23.12.2014 273 catering servis, s.r.o.-občerstvenie pre členov komisie a zapisovateľky na Komunálnych voľbách 2014-216 € Stiahnuť
23.12.2014 274 LIZARD SK, s.r.o.-zástavy na Komunálne voľby 2014-99,84 € Stiahnuť
23.12.2014 275 Alexander Gubár-PINUS-sadovnícke práce a materiál-897 € Stiahnuť
23.12.2014 276 Alexander Gubár-PINUS-sadovnícke práce a materiál-240,80 € Stiahnuť
23.12.2014 277 Alexander Gubár-PINUS-sadovnícke práce a materiál-1201 € Stiahnuť
23.12.2014 278 Ing. Dušan Duvač-PRODOS-spracovanie PDZ na Nemšovský jarmok 2014-144 € Stiahnuť
23.12.2014 279 Ing. Dušan Duvač-PRODOS-spracovanie PD TDZ pre chodník v Kľúčovom-180 € Stiahnuť
23.12.2014 280 Ing. Dušan Duvač-PRODOS-posúdenie cenových návrhov na stavbu kanalizácie mesta -360 € Stiahnuť
23.12.2014 281 Ing. Dušan Duvač PRODOS-dopracovnie dokumentácie k cintorínu v Kľúčovom-388,80€ Stiahnuť