Zverejňovanie

Dátum Číslo Názov Suma Faktúra
31.12.2015 Uhradené faktúry za rok 2015 Stiahnuť
27.10.2015 Uhradené faktúry - zálohové Stiahnuť
16.03.2015 104/15 Ing. Jana Masárová-zameranie polohopisu-350 € Stiahnuť
16.03.2015 111/15 ZŠ J.Palu-strava pre prípad v HN-14 € Stiahnuť
16.03.2015 112/15 T COM-hlasové služby-168,92 € Stiahnuť
16.03.2015 114/15 Marius Pedersen-vývoz odpadu-253,44 € Stiahnuť
16.03.2015 115/15 Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu-798,43 € Stiahnuť
16.03.2015 116/15 MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.-zneškodnenie odpadu-156,53 € Stiahnuť
16.03.2015 119/15 ZSE-energia-52,62 € Stiahnuť
16.03.2015 121/15 MIP TN, s.r.o.-tonery-179,90 € Stiahnuť
16.03.2015 92/15 MAS Vršatec-členský poplatok-6258 € Stiahnuť
12.03.2015 67/15 ZSE-elektrina-213,10 € Stiahnuť
12.03.2015 77/15 catering servis, s.r.o.-občerstvenie pre darcov krvi-108 € Stiahnuť
12.03.2015 78/15 catering servis, s.r.o.-poplatky spojené s dodávkou zem.plynu-2100 € Stiahnuť
12.03.2015 81/15 CORA GEO, s.r.o. Martin-medotická podpora k modulu-500 € Stiahnuť
12.03.2015 82/15 CORA GEO, s.r.o. Martin-metodická podpora k modulu-500 € Stiahnuť
11.03.2015 100/15 RozmaTech, s.r.o.-tovar-59,42 € Stiahnuť
11.03.2015 101/15 Orange-hlasové služby-524,93 € Stiahnuť
11.03.2015 97/15 KLC Servis, Lučenec-servisná prehliadka-258,36 € Stiahnuť
11.03.2015 98/15 MIP TN-tonery-49,18 € Stiahnuť
09.03.2015 80/15 VOLUMA, s.r.o. Bratislava-realizácia VO s názvom:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ul.-950 € Stiahnuť
09.03.2015 86/15 OZ Trenčiansky útulok, Trenčianska Turná-50 € Stiahnuť
09.03.2015 87/15 Slovnaft- pohonné hmoty-161,22 € Stiahnuť
09.03.2015 88/15 Konica Minolta Slovakia-prenájom KS-74,72 € Stiahnuť
09.03.2015 89/15 ISA Slovensko OZ-kurz hodnotenia stavu stromov-65 € Stiahnuť
09.03.2015 93/15 Topset Solutions Stupava-zmluva o aktualizácii programov a dodatkov-298,80 € Stiahnuť
09.03.2015 95/15 HAGLEITNER Service Center Senec-toaletné potreby-154,32 € Stiahnuť
09.03.2015 96/15 VPS, m.p.o.-náklady spojené s prípravou a likvidáciou volebných miestností pri referende-104,60 € Stiahnuť
04.03.2015 65/15 SPP-plyn-1659 € Stiahnuť
04.03.2015 66/15 Ing. Jozef Dedík-oprava čerpadla-726,12 € Stiahnuť
03.03.2015 51/15 catering servis, s.r.o.-občerstvenie-2914 € Stiahnuť
03.03.2015 52/15 catering servis, s.r.o.-upratovanie VS KC Nemšová-123,35 € Stiahnuť
03.03.2015 53/15 SBUL Nemšová, pozem.spol.-prenájom-64,92 € Stiahnuť
03.03.2015 83/15 MIP TN-tonery-50,29 € Stiahnuť
02.03.2015 28/15 Juraj Pekar Bake Systems-oprava kamery na budove MsÚ-156 € Stiahnuť
02.03.2015 29/15 catering servis, s.r.o.-refaktúra plynu-2100 € Stiahnuť
02.03.2015 61/15 SOME SLOVAKIA,s.r.o.-výmena filtrov v motore-traktor na BRO-257,28 € Stiahnuť
02.03.2015 63/15 SPP-plyn-4 € Stiahnuť
02.03.2015 64/15 SPP-plyn-326 € Stiahnuť
02.03.2015 68/15 Marius Pedersen-vývoz komunálneho odpadu-3443,09 € Stiahnuť
02.03.2015 69/15 Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu-3622,79 € Stiahnuť
02.03.2015 700/14 BSC Line, s.r.o.-servis a údržba IS-324 € Stiahnuť
02.03.2015 71/15 SOZA-autorská odmena za licenciu na verejn použitie hudobných diel-36 € Stiahnuť
02.03.2015 72/15 SOZA-autorská odmena na verejné použitie hudobných diel-24 € Stiahnuť
02.03.2015 76/15 Slovenská pošta-poštové služby-580 € Stiahnuť
02.03.2015 79/15 R.M.Agancy, s.r.o.-informačná brožúra-120 € Stiahnuť
02.03.2015 84/15 Materská škola, Nemšová-obedy za 01/15-10,88 € Stiahnuť
02.03.2015 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava-vedenie účtu-12 € Stiahnuť
25.02.2015 56/15 Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu-115,20 € Stiahnuť
25.02.2015 57/15 Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu-248,89 € Stiahnuť