Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku mesta Nemšová-pozemok za KS Ľuborča

Späť