Zverejnenie výsledkov OVS - ,,Predaj pozemkov - IBV Pod horou Kľúčové - 2. kolo“

Späť