Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

Späť
Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže:„Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“