Zrušenie verejnej obchodnej súťaže - lekáreň

Späť
Dňa 04.05.2016 bola vyhlasovateľom vyhlásená verejná obchodná súťaž na Prenájom nehnuteľnosti - verejná lekáreň v Nemšovej. Podľa článku 5 bod 7 Súťažných podmienok si vyhlasovateľ vyhradil právo uznesením mestského zastupiteľstva zrušiť súťaž. Zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola verejná obchodná súťaž vyhlásená.