Zmeny a doplnky č. 1/2014 ÚPN SÚ Nemšová-oznámenie o vypracovaní a doručení strategického dokumentu na zverejnenie

Späť