Zisťovanie o príjmoch a životných podmienakch domácností (EU SILC)

Späť
Zisťovanie sa uskutošní od 9. apríla do 5. júna 2015.