Západoslovenská distribučná - Výzva pre majiteľov nehnuteľností

Späť
Západoslovenská distribučná požiadala listom zo dňa 30.11.2016 Mesto Nemšová o zverejnenie výzvy pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach občanov.