Západoslovenská distribučná, a. s. - Informovanie verejnosti

Späť
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vás týmto dovoľuje informovať o novej bezplatnej službe ODPORÚČANÍ ELEKTRIKÁRI. V rámci tejto služby bude spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam odporúčaných elektrikárov pre širokú verejnosť, ktorí splnia stanovené kritériá. Základné údaje pre elektrikárov sú uvedené na priloženom letáku, všetky podrobné informácie sú zverejnené na www.zsdis.sk/elektrikari. Táto služba dáva šancu kvalitným živnostníkom a firmám, ktorí realizujú elektroinštalačné práce vo Vašom meste, ešte viac sa zviditeľniť a rozšíriť svoju klientelu. Pre nadviazanie spolupráce s našou spoločnosťou je potrebné, aby sa elektrikári prihlásili. Veríme, že sprostredkovaním týchto informácií pomôžeme živnostníkom a firmám pri rozširovaní ich klientely a zároveň zvýšime spokojnosť obyvateľov Vášho mesta.