Zámer výpožičky majetku mesta Nemšová - OZ Peregrín

Späť
Peregrín, Občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám pôsobí v meste Nemšová od októbra 2010. Jeho hlavnou náplňou je pomoc a psychická podpora pri prekonávaní spoločenských, rodinných a psychických problémov pri vzniku ochorenia, počas liečby a pri návrate do bežných životných podmienok ale aj pomoc a podpora rodinným príslušníkom onkologických pacientov. Toto združenie od roku 2017 prevádzkuje Požičovňu zdravotných pomôcok a za účelom uskladnenia zdravotníckych pomôcok bola v roku 2017 mestským zastupiteľstvom schválená na 3 roky výpožička nebytového priestoru v budove mestského múzea. Občianske združenie požiadalo o predĺženie tejto doby. Uvedená činnosť je založená na dobrovoľníckej práci a poskytli potrebné služby viac než stovke klientov.