Zámer previesť majetok mesta Nemšová - Jozef Kiačik a manž.

Späť