Zámer previesť majetok mesta Nemšová - formou odpredaja - ul. Moravská

Späť