ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Vladislav Suchánek

Späť
Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívali vlastníci susednej nehnuteľnosti – Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti pána Suchánka požiadala o odpredaj pani Suchánková so synom.Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.