Zámer previesť majetok mesta Nemšová formou nájmu- Peter Topák - ROMI

Späť
Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má Peter TOPÁK - ROMI svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem uvedený priestor uzatvoriť, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb.