Zámer - prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu

Späť