Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - pozemky

Späť