Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - nebytový priestor v KD v Trenčianskej Závade

Späť