Zámer prenechať majetok mesta Nemšová do nájmu - KD v Trenčianskej Závade

Späť