Zámer prenajať majetok mesta Nemšová v k. ú. Ľuborča - Peter Mutňanský a manž.

Späť