ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - SZĽH

Späť
Slovenský zväz ľadového hokeja má záujem o spoluprácu s Mestom Nemšová v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry. Účelom spoločného postupu je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Prenájom pozemkov resp. ich častí umožní Slovenskému zväzu ľadového hokeja výstavbu športovej haly resp. objektu, ktorý zabezpečí viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného času. Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie v blízkosti Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová. Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou a rozšíriť tak školské a mimoškolské aktivity mládeže. V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších komplikovaných úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.) V rámci uvedeného bude novovybudovaný priestor slúžiť k navýšeniu počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na školách ako aj k minimálne 60 hodinám mesačne pre potreby verejného korčuľovania a iných športových aktivít obyvateľov mesta a jeho okolia.