Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - RozmaTech spol. s r. o.

Späť