Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

Späť