Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v k. ú. Ľuborča

Späť